Håndtering af personlig data

Jf. persondataloven

Klinikkens håndtering

Jf. persondataloven opbevares journaler i aflåst skab på klinikken, og merkuleres fem år efter sidste behandling. Ligeledes slettes oplysninger i booking systemet efter fem år. Du kan til enhver tid bede om at dine data slettes.

Ved første konsultation underskrives en samtykkeerklæring.